skip to Main Content
TEHNIČKA PODRŠKA: SVAKI DAN 0-24h011 / 322 19 49Viber: 062 / 211 469

Da li ste znali da je 98% kompanija u Srbiji nesvesno svojih troškova štampanja dokumenata? A da li ste znali da na ove troškove odlazi čak od 1-3% ukupnog prometa? Vi sigurno želite da znate koliki su vaši troškovi štampanja dokumenata kako biste ih mogli svesti na najmanju moguću meru.

Izgradnja sistema štampanja dokumenata je složen i važan proces za vašu kompaniju, a naš uigran tim je spreman da vam pruži odgovarajuće rešenje u najkraćem mogućem roku.

Šta možete da očekujete pre saradnje sa nama?

1. Kontaktirajte Nas

1. Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail, a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 24h.

2. Lična Poseta Vašoj Kompaniji

2. Lična poseta vašoj kompaniji

U dogovorenom terminu naši predstavnici dolaze do vas. Dogovaramo se o vrsti i obimu moguće saradnje.

3. Analiza Stanja – Naš Domaći Zadatak

3. Analiza stanja – naš domaći zadatak

Obrađujemo i analiziramo prikupljene podatke sa dogovorene lokacije vaše kompanije.

4. Prezentacija Analize Stanja

4. Prezentacija analize stanja

Važno je da zajedno sagledamo činjenice koje su se iskazale tokom analize stanja.

5. Predlog Ponude

5. Predlog ponude

Dogovaramo se oko sadržaja naše buduće ponude kako bi zadovoljili prioritete vaše kompanije.

6. Dogovor O Saradnji

6. Dogovor o saradnji

Preciziramo redosled izvršenja dogovorenih aktivnosti i započinjemo saradnju.

7. Vaša Priča Počinje

7. Vaša priča počinje

Ovde počinje priča o optimizaciji, smanjenju troškova štampe, rasterećenju vaših zaposlenih i još mnogo čemu…

Saradnja sa nama je jednostavna

Dovoljno je da nam se javite, a sve ostalo dogovaramo zajedno

Šta za vas znači preuzimanje kontrole nad procesom štampanja dokumenata?

Implementacija novog sistema štampanja

Uštedite implementiranjem samo neophodne opreme za štampanje

Ukoliko Vaša postojeća oprema za štampanje i kopiranje dokumenata ne zadovoljava potrebe Vaših radnih procesa, zamenjujemo određene uređaje prikladnijim, odnosno dodajemo nove uređaje tamo gde su potrebni. Novu opremu ne kupujete, nego plaćate njenu upotrebu zajedno sa ostalim troškovima, izraženim u troškovima po strani.

1

Implementacija novog sistema štampanja
Pravovremeno održavanje i servis

2

Pravovremeno održavanje i servis

Sprečavamo neprijatne zastoje proaktivnom službom za održavanje i servis

Daljinski pratimo stanje vaše ukupne mreže uređaja za štampanje dokumenata i pravovremeno reagujemo kako bi se mogući zastoji potpuno izbegli. Međutim, ni iznenadni zastoji više nisu problem, jer vam naši IT tehničari i IT administratori stoje na raspolaganju 24/7.

Brzom reakcijom iz našeg odgovarajućeg regionalnog centra (od ukupno 14 u Srbiji) rešavamo nastali problem u vašem sistemu štampanja u roku od 3h. Istovremeno, uklanjamo prazne toner kasete i dotrajale kancelarijske uređaje u skladu sa zakonskom propisanom dokumentacijom.

Pravovremeno održavanje i servis

Sprečavamo neprijatne zastoje proaktivnom službom za održavanje i servis

Daljinski pratimo stanje vaše ukupne mreže uređaja za štampanje dokumenata i pravovremeno reagujemo kako bi se mogući zastoji potpuno izbegli. Međutim, ni iznenadni zastoji više nisu problem, jer vam naši IT tehničari i IT administratori stoje na raspolaganju 24/7.

Brzom reakcijom iz našeg odgovarajućeg regionalnog centra (od ukupno 14 u Srbiji) rešavamo nastali problem u vašem sistemu štampanja u roku od 3h. Istovremeno, uklanjamo prazne toner kasete i dotrajale kancelarijske uređaje u skladu sa zakonskom propisanom dokumentacijom.

2

Pravovremeno održavanje i servis

Izveštaji i unapređenja

Detaljnim izveštajem dobijate tačan uvid u izvršene usluge, ali i savete za unapređenja vašeg sistema štampanja

Pratimo sve važne parametre vašeg sistema štampanja i u dogovorenim periodima sastavljamo izveštaje. Konstantno optimizujemo procese i povećavamo sigurnost skeniranja i štampanja vaših dokumenata.

Analiza i pregledno prikazivanje najvažnijih podataka u našem izveštaju pomažu vam da donesete pravilne poslovne odluke.

3

Izveštaji i unapređenja

Potpuno besplatno

Saznajte koliki su vaši troškovi štampanja dokumenata i koliko možete da uštedite na njima